Cjenik usluga

Navedene cijene informativnog su karaktera, za preciznu ponudu pošaljite upit!

Cijena prijevoda obračunava se na temelju 1 kartice teksta (oznaka 1 ktc – 1 kartica teksta predstavlja 1500 znakova u dokumentu, uključujući slovne i brojčane znakove, sve simbole, znakove interpunkcije te razmake).

U slučaju potrebe za većim zahtjevima grafičkog uređivanja teksta cijena za karticu može odstupati od navedenih cijena. Za preciznu ponudu pošaljite nam dokument za koji Vam je potreban prijevod, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku poslati besplatnu procjenu dokumenta!

Usluga Cijena za 1ktc
Cijena običnog (neovjerenog) prijevoda 15,93 EUR
Cijena prijevoda s ovjerom stalnog sudskog tumača 19,91 EUR
Lektura teksta 7,96 EUR
Tarifa za žurne prijevode dodaje se 50% na osnovnu cijenu

Navedene cijene informativnog su karaktera, za preciznu ponudu pošaljite upit!
[NAPOMENA: Obrt je oslobođen od PDV-a temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u]